Herroeprecht

   Aanvullende voorwaarden serviceverlening

Herroepingsrecht bij Meer dan Online

Op 1 februari 2009 is de wet Verkoop op Afstand in werking getreden. Deze wet is een implementatie van de Europese regelgeving en beoogt een stroomlijning van de Europese interne markt en een betere bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.

Wanneer je als consument een overeenkomst sluit op .nl of via onze klantenservice, geeft dit je een herroepingsrecht. Middels het herroepingsrecht kun je de overeenkomt met een opzegtermijn van 30 dagen na ingangsdatum overeenkomst, zonder opgave van reden en kosteloos annuleren.

De overeenkomst kun je annuleren door – vanaf het e-mailadres waarmee je hebt aangemeld – een verzoek tot herroeping te sturen naar: support@meerdanonline.nl

Het herroepingsrecht is van toepassing op alle webhosting pakketten van . Een domeinnaam, SSL certificaat en maatwerk oplossingen vallen echter niet onder de Wet koop op afstand en kennen dus ook geen herroepingsrecht. Iedere domeinnaam dient bijvoorbeeld om opgeheven te worden volgens de daartoe behorende procedure. Een SSL certificaat heeft een eigen vervaldatum en wordt niet automatisch door ons verlengd, tenzij ingeschakeld.

Je ontvangt op werkdagen binnen 24 uur een bevestiging van de opzegging, waarnaar alle instellingen, configuratie en (geüploade) data en e-mails met directe ingang zullen worden verwijderd.

Uitzonderingen op herroepingsrecht

  • Domeinnamen, SSL certificaten en maatwerk oplossingen.
Heb je een vraag? Laat het ons weten!