Privacy policy

   Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacybeleid

Meer dan Online verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Meer dan Online verwerkt.

Wij verwerken van u de volgende gegevens:

Zodra u een bestelling plaatst vragen we om uw persoonlijke gegevens, alleen daardoor kan de bestelling mogelijk gemaakt worden. Mede hierdoor is het mogelijk u op de hoogte te houden omtrent de status van uw bestelling. We hebben hiervoor uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres nodig.
Deze gegevens worden daarnaast ook gebruikt voor meldingen die van belang zijn voor uw producten, zoals bijvoorbeeld verlenging of afsluiting.
Voor het afhandelen van de betaling en de bestelling hebben wij ook uw betaalgegevens nodig, die daar dus voor worden bewaard.
U heeft altijd recht om uw persoonsgegevens in te zien en/of te corrigeren. Via ons klantenpaneel kunt u altijd inzien welke persoonsgegevens aan uw klantaccount gekoppeld zijn en deze zonodig bewerken. Daarnaast kunt u altijd een verzoek indienen per mail.
Meer dan Online zal uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en deze alleen in het belang van de verwerking van uw bestelling aan betrokken derden verstrekken. Ingeschakelde derden hebben in het kader van de dienstverlening inzage in uw gegevens, maar zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

‘Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die in uw browser worden opgeslagen. Meer dan Online gebruikt deze cookies om u te kunnen herkennen wanneer u onze website een volgende keer weer bezoekt. Cookies geven ons belangrijke informatie over het gebruik van onze diensten en mede hierdoor kunnen we deze zonodig verbeteren.

Het is uiteraard mogelijk om uw browser zo in te stellen dat u geen cookies meer accepteert. Het is dan niet meer mogelijk om in te loggen op uw eigen account of bestellingen te plaatsen bij Meer dan Online.

Wij maken tevens gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen over het bezoekersgedrag op onze website. Om websitebezoekers meer invloed te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google Analytics.
U vindt deze Add-on hier: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl=nl

Wijziging van privacybeleid

Meer dan Online behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen of aan te vullen, u vindt altijd   recente versie op onze website.

Wijzigingen gelden ook voor de reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Meer dan Online of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van minder belangrijke orde kunnen altijd tussendoor worden doorgevoerd.

Mocht u vragen hebben over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via ons mailadres admin@meerdanonline.nl

Heb je een vraag? Laat het ons weten!